Numarul total de locuinte este de 495, din care 12 se afla in proprietate publica.

Numarul populatiei este de 1289 locuitori, din care:

  • 0 – 15 ani: 224,
  • 15 – 19 ani: 70,
  • 19 – 25 ani: 110,
  • 25 – 40 ani:240,
  • 40 – 60 ani: 320,
  • 61 – 65 ani: 95,
  • peste 65 ani: 220.

Conform statisticilor existente, populatia a avut urmatoarele evolutii:

Anul 1977 1980 1985 2002 2006
Populatia 1592 1616 1477 1383 1289

Durata medie de viata este de 75 ani.

Numarul persoanelor apte de munca este de 600, 406 pensionar, si 25 someri.

Din total populatie apte de munca cei mai multi, 83 au calificare de mecanizatori, electromecanici, mecanici auto, sudori si alte calificari.

Numarul de someri nu reflecta realitatea, deoarece cei mai multi sunt proprietari de pamant si au trecut in categoria agricultorilor care din diverse motive n-au mai putut beneficia de indemnizatie de somer.