Dispoziție privind convocarea consiliului local - Comuna Horia